Människan i centrum på utbildningen Kommunicera Framgångsrikt

Plåt & Ventföretagen är en arbetsgivarorganisation som stöttar sina medlemmar genom nätverk och kunskap. För att stärka sitt åtagande om kvalitet, bjöd organisationen in medlemsföretagens administratörsnätverk till utbildningen Kommunicera Framgångsrikt. Många av medlemsföretagen är mindre företag, vilket skapar en familjär stämning och en nära dialog med kansliet.

”Att vara medlem hos oss är en kvalitetsstämpel som visar att man är seriös och hanterar sin personal på ett hållbart vis,” säger Anita Hagelin, vice vd, chefsjurist och förhandlingschef.

På många av medlemsföretagen är administratören ”spindeln i nätet”, ansvarig för både kundkontakter och hantering av lagstiftning och kollektivavtal. För att stötta denna yrkeskategori skapade Plåt & Ventföretagen 2018 ett nätverk med fysiska träffar i Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholm.

Efter att ha deltagit i Sales Bootcamp med Lotta på Google Digitalakademin i Stockholm, kändes det naturligt att anlita henne. Lottas expertis inom sälj och ledarskap, med fokus på kundens behov, gjorde henne till ett självklart val för kursen i kommunikation och ledarskap.

Under utbildningen träffades deltagarna för att arbeta med personlig utveckling och gruppdynamik. Målet var att öka självkännedom och förmåga att kommunicera. ”Lotta fångade upp deltagarnas behov och kunde på ett skickligt sätt förmedla råd och stöd. Det handlar om att möta människor där de är och utgå från deras kunskapsnivå. Hon hjälpte dem att öka sin självförståelse och därmed sin förmåga att kommunicera effektivt,” berättar Anita Hagelin.

Nätverksträffarna blev mycket uppskattade, men pandemin förändrade förutsättningarna och distansarbete blev det nya normala. Nu erbjuder Plåt & Ventföretagen både fysiska och digitala nätverksträffar.

Kan Anita rekommendera andra företag att anlita extern expertis? ”Absolut. Det är alltid positivt att ta in kunskap och perspektiv utifrån. Lottas erfarenhet av att möta kunder och analysera deras behov har gett oss bättre framgång och resultat. Vi använder nu också denna teknik när vi blir kontaktade av företag som är nyfikna på vår organisation,” avslutar Anita Hagelin.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig? Kontakta oss!