Framgång med försäljning på distans genom anpassning och lärande

Konsultbolaget DVel, som utvecklar testsystem och utför kvalitetstester inom industri, medicinteknik och elektronik, har visat att det är möjligt att lyckas med försäljning på distans. Med arton anställda i Lund har företaget haft ett över förväntan framgångsrikt år, med tre nyanställningar under hösten.

När coronakrisen slog till våren 2020, pausade DVel och analyserade situationen noggrant. ”Vi frågade oss vad som hände och hur våra kunder påverkades. Oavsett kris eller inte gäller det att vara lyhörd och kunna anpassa sig till våra kunders behov,” berättar Karin Hellqvist, delägare och operativ styrelseledamot i DVel.

En ny säljstrategi utformades som ändrade balansen mellan inhouseprojekt och konsulting hos kund, då efterfrågan ute hos kunderna förblev stark. Karin betonar vikten av att visa omsorg och fungera som ett bollplank för kunderna, även i frågor utanför affären.

Företagskulturen på DVel bejakar eget lärande och utveckling med hjälp av extern expertis. ”Att ta hjälp av coacher och experter är en del av hur vi bedriver företaget. Jag har själv gått säljutbildningen Sales Bootcamp, ledd av Lotta Broberg, och har månatlig sälj- och ledarskapscoachning på distans med henne,” säger Karin Hellqvist.

DVel har också satsat på digital marknadsföring genom projektet Digital Scorecard via ALMI. Medarbetarna har ökat sin kunskap om kundresan och identifierat förbättringsområden. En ny hemsida är på gång, som ska generera fler leads och ökad försäljning.

Karin tror starkt på ett möjlighetsorienterat synsätt, eller growth mindset. Under året deltog hon i Elmia Subcontractor-mässan, som var helt digital, vilket resulterade i nya strategiska kontakter, tolv bokade säljmöten och professionell inspiration.

Satsningarna har gett resultat, men Karin tar inte ut några segrar i förskott. ”Läget är mycket osäkert och vi följer utvecklingen noga. Vi är beredda att agera snabbt, har en tät kunddialog, är flexibla och vågar tänka om samtidigt som vi tänker långsiktigt,” avslutar Karin Hellqvist.

Tre verktyg som hjälper dig lyckas med försäljning, med hälsningar från teamet på DVel:

  • Fortsätt att möta både tidigare och blivande kunder digitalt. Boka videomöten och delta i digitala mässor, de ger energi och kan resultera i bokade säljmöten.

  • Var flexibel och beredd att agera utifrån din omvärldsanalys av marknaden och kundernas behov.

  • Vad behöver dina kunder hjälp med just nu? Se och hör kunderna. Ta dig tid att intressera dig för hur dina kunder drabbats. Goda relationer är alltid grunden för lyckat sälj.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa med er försäljning? 
Boka in en digital kaffe med oss, självklart är det kostnadsfritt. Vi hjälper er vidare mot målet!