Vad är egentligen ett growth mindset och hur kan vi inspireras mer av Pippi?

The best project you´ll ever work on is you! Med det här uttrycket inleds alla våra utbildningar. För visst är det så, det finns bara en du – varför inte göra dig själv till prio 1 och arbeta för att nå nya mål? 

Det du önskar kan bli verklighet, allt är möjligt!
Allt börjar med en vilja om att bli bättre, att utvecklas och lära nytt. Har du inte viljan kommer det med all sannolikhet inte att fungera. Men du är här, läser det här inlägget och är redan på väg!

Den amerikanska professorn i psykologi, Carol Dweck vid Stanford Universitet introducerade begreppet growth mindset i början av 2000-talet i hennes bok Mindset – The new psychology of success. Growth mindset, eller dynamiskt tankesätt som det också kallas, handlar om att man ser förmåga och talang som något som kan formas med rätt typ av ansträngning. Det handlar om en tro på ett livslångt lärande “jag är inte där ännu – men snart”.  Motsatsen kallas fixed mindset och innebär att man inte tror att något kan förändras, att det är som det är.

Här kan du se en inspirerande föreläsning med Carol Dweck om Growth Mindset.


Någon som verkligen har ett growth mindset är Pippi Långstrump.
Du har säkert hört hennes klassiska uttryck;

”hur ska jag kunna veta det när jag aldrig har försökt?”


Inger Nilsson som Pippi Långstrump. Bild: Wikimedia Commons


Carol Dweck menar att de som har ett growth mindset inte låter sig påverkas av ett misslyckande utan ser det istället som en möjlighet att lära nytt, att utveckla sina förmågor – precis som Pippi!

4 tips för att starta din process redan nu

  • Skriv ner vad du vill klara, beskriv hur det känns när du klarat det och varför du vill uppnå den nya situationen.
  • Gör din egen handlingsplan. Vilka steg måste du ta? Vad måste du börja göra, fortsätta göra och sluta göra? Sätt datum och välj ut någon som kan följa upp dina framsteg.
  • Börja prata om det du vill uppnå! Det bästa sättet för att komma dit du vill är att börja prata om det med människor som vill ditt bästa. De personer du litar på, som ser och hör dig. Hitta din alldeles egna personliga tränare i välmående.
  • Välj aktivt de vägar som leder dig närmare ditt mål.

Vill du dela dina tankar med någon? Boka in en digital kaffe med oss, självklart är det kostnadsfritt.
Vi hjälper dig vidare mot ditt mål!