Anita Hagelin plåt & Ventföretagen

Arbetsgivarorganisationen Plåt & Ventföretagen stöttar sina medlemmar genom nätverk och kunskap och bjöd in medlemsföretagens administratörsnätverk till utbildningen Kommunicera Framgångsrikt 

Plåt & Ventföretagen satsar på att vara en arbetsgivarorganisation som står för kvalitet. Många av medlemsföretagen är mindre företag och stämningen på kansliet är familjär, med en tät och nära dialog med företagen.

Att vara medlem hos oss är en kvalitetsstämpel som visar att man är seriös och hanterar sin personal på ett hållbart vis, förklarar Anita Hagelin, vice vd, chefsjurist och förhandlingschef.

På många av medlemsföretagen är en administratör ”spindeln i nätet”, men rollen kan vara tämligen ensam. På sitt bord har administratören såväl kundkontakter som lagstiftning och kollektivavtal.

Vad kunde arbetsgivarorganisationen göra för den här yrkeskategorin?

Lösningen blev att skapa ett nätverk 2018 med fysiska träffar i Malmö, Göteborg, Linköping och Stockholm.

Efter att jag hade deltagit på Sales Bootcamp med Lotta hos Google Digitalakademin i Stockholm kändes det naturligt att anlita henne. Lottas sälj- och ledarskapsexpertis med kundens hjärta i centrum gjorde henne till ett självklart val när vi ville satsa på en kurs i kommunikation och ledarskap.

Deltagarna träffades och arbetade med personlig utveckling och gruppdynamik under pedagogiska former. Allt för att öka sin självkännedom och förmåga att kommunicera.

– Lotta fångade upp deltagarnas behov och kunde på ett skickligt sätt förmedla råd och stöd. Det handlar ju om att möta människor där de är och utgå från deras kunskapsnivå. Hon bistod dem att öka sin självförståelse och därmed sin förmåga att kommunicera effektivt.

Nätverksträffarna blev mycket uppskattade, men därefter kom en pandemi där distansarbete blivit det nya normala. Nu erbjuder Plåt & Ventföretagen fysiska och digitala nätverksträffar även framöver.

Kan du rekommendera andra företag att anlita extern expertis?

– Absolut. Det är positivt i alla situationer att ta in kunskap och perspektiv utifrån. Lottas erfarenhet av att möta kunder, analysera deras behov för att förstå vad man kan göra för att underlätta för dem ger bättre framgång och resultat. Vi använder också numera den här tekniken när vi blir kontaktade av företag som är nyfikna på vår organisation, avslutar Anita Hagelin, på Plåt & Ventföretagen.

Vill du veta mer om hur Chabro kan hjälpa dig? Kontakta oss!