Är det möjligt att lyckas med sälj på distans? Konsultbolaget DVel visar att det går. En framgångsfaktor är att söka ny kunskap inom försäljning. DVel satsar nu på ett ännu starkare partnerskap med kunder och leverantörer via digital marknadsföring.

Text: Josephine Carr

Det går bra för DVel, som utvecklar testsystem och utför kvalitetstester inom industri, medicinteknik och elektronik. Bolaget har arton anställda och ligger i Lund. Årets försäljning har gått över förväntan och under hösten har tre medarbetare nyanställts.

Vad är hemligheten?

– Under vårens coronakris pausade vi och såg oss omkring. Vi frågade oss vad som hände och hur våra kunder påverkades. Oavsett kris eller inte så gäller det att vara lyhörd och kunna anpassa sig till våra kunders behov, berättar Karin Hellqvist, delägare och operativ styrelseledamot i DVel.

Idén är tydlig, genom att bygga relationer skapas förutsättningar för bra försäljning. Karin Hellqvist betonar vikten av att visa omsorg och vara ett bollplank för kunderna, ibland även i frågor som faller utanför affären.

Omvärldsanalysen ledde fram till beslutet att lägga om säljstrategi. Valet blev att ändra balansen mellan inhouseprojekt och konsulting hos kund eftersom efterfrågan ute hos kunderna fanns kvar i större utsträckning

En annan framgångsfaktor är företagskulturen som bejakar eget lärande. Målet är att utveckla bolaget med hjälp av extern expertis som ser på verksamheten med ”andra ögon”.

”Att ta hjälp av coacher och experter är en del av hur vi bedriver företaget. Nu närmast ska vi rekrytera en extern styrelseledamot. För min egen del så har jag gått säljutbildningen Sales Bootcamp, som leddes av Lotta Broberg. Det har varit värdefullt att ha månatliga sälj- och ledarskapscoachning på distans med Lotta, som lyssnat in våra behov och försett mig och vår vd med den kunskap vi behövt.”

DVel har även satsat på lärande inom digital marknadsföring via medverkan i projektet Digital Scorecard via ALMI. Nu har medarbetarna ökat sin kunskap om kundresan och identifierat områden där företaget kan bli starkare. En ny hemsida ska så småningom leda till fler leads och ökad försäljning.

Karin Hellkvist tror starkt på ett möjlighetsorienterat synsätt eller growth mindset. Under året deltog hon till exempel i Elmia Subcontractor-mässan som var helt digital. Resultatet blev nya värdefulla strategiska kontakter, tolv bokade säljmöten och professionell inspiration.

Satsningarna har burit frukt men Karin Hellqvist tar inte ut några segrar i förskott.

– Läget är mycket osäkert och vi följer utvecklingen oerhört noga och är beredda på att agera snabbt. Vi har beredskap genom att vi har en tät kunddialog, är flexibla och vågar tänka om samtidigt som vi tänker långsiktigt, avslutar Karin Hellqvist.

Tre verktyg som hjälper dig lyckas med försäljning, med hälsningar från teamet på DVel:

  • Fortsätt att möta både tidigare och blivande kunder digitalt. ”Ut och träffa folk”, boka videomöten och delta i digitala mässor, de ger energi och kan resultera i bokade säljmöten.
  • Var flexibel och beredd att agera utifrån din omvärldsanalys av marknaden och kundernas behov. Vad behöver dina kunder hjälp med just nu?
  • Se och hör kunderna. Ta dig tid att intressera dig för hur dina kunder drabbats. Goda relationer är alltid grunden för lyckat sälj.

Vill du veta mer om försäljning? Kontakta oss direkt!