Chabros tjänster

Vi är helt säkra att distansledarskap är här för att stanna. Ledarskap på distans kommer bli det normala med sina risker och fantastisk möjligheter.

Vad kommer det att ställa för krav på ledare, medarbetaren och teamet?

Det som är ett gott ledarskap kommer bli ännu viktigare framöver.

  • Tydliga processer
  • Målstyrning och hur göra olika arbeten
  • Följa upp
  • Återkoppla
  • Feedback
  • Tydliga värderingar och regler
  • Individuell uppföljning
  • Fokus på de som behöver stöd
  • Lyhörd och empatisk

Checka av punkterna ovan så kommer du långt.

Ha det bäst och ta hjälp när du vill utvecklas snabbare!