linköping

Det finns några få platser kvar till vårt populära Ledarskapsprogram i Linköping med start den 15-16 april 2020. Ledarskapsprogrammet är 4 dagar totalt och kommer att ge dig inblick och förståelse för konsten att leda.

Vi lovar att du kommer att få mer engagerade medarbetare och känna dig mycket tryggare samt modig som ledare.

Vi dela med oss av verktyg och konkreta tips som direkt kan användas i ditt ledarskap. Under ledarskapsprogrammet diskuterar, reflekterar och delger vi varandra upplevelser i vår profession, men även som människor. Det ger insikter och upplevelser som utvecklar ditt ledarskap och som du tar med till arbetsplatsen. Det är hur man förhåller sig till sin roll som ledare som är kärnpunkten i hela utbildningen. Vår erfarna utbildare, Lotta Broberg, är van att få med alla på utvecklingsresan.

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse!