Vision för Motivation är den första delen av 6 delar på Sales Bootcamp på Google Digitalakademi och Norrsken House. Varje del av Sales Bootcamp är avgörande för framgångsrika företag – alla delmoment i försäljningsprocessen för att skapa framgångsrika säljorganisationer med toppsäljare.

I första delen av Sales Bootcamp – Vision för Motivation, besvarade vi frågorna:

  • Vad fyller du och ditt företag för funktion?
  • Varför ska kunderna köpa av just dig?
  • Hur är din perfekta säljpitch?

Vad har ditt företag för VISION? Vad fyller du och ditt företag för funktion? 

En vision är enligt Wikipedia:

”En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet.”

Jag skulle vilja säga att en vision är ett drömtillstånd som företag och personer vill uppnå. Ibland leder en vision till lyckade spin-offs… T.ex. Elon Musk har som vision, en dröm, att placera människor på Mars. Konsekvensen av den visionen, är att det måste finnas revolutionerande effektiva batterier för att klara elförsörjningen till och på Mars. En delkonsekvens av dessa batterier har renderat i elbilarna Tesla. Den primära och ursprungliga planen var inte att tillverka elbilar. – Men visionen ledde till en lyckad spin-off.

När du vet ditt företags vision så har du en kompass i handen – en riktning att gå mot. Du kan, och skall frekvent fråga dig själv: leder det du planerar att göra i visions-kompassens riktning?

Varför ska kunderna köpa av just dig?

Ledarskap och försäljning är en konst som måste övas och läras. Den första delen är att veta din VISION, och VARFÖR du gör det du gör. Varför ska du gå upp varje morgon och vara motiverad att gå till jobbet? Vad tillför jag omvärlden varje dag? När du vet din VISION, och VARFÖR, kommer du känna en viktig mening med ditt arbete och kommer automatiskt att bli en motiverad medarbetare och ledare. Till alla företagsledningar: gör er vision klar och tydlig för era medarbetare – då kommer resultaten!

Tyvärr har medarbetarna i många fall inte varit med i visionsarbetet. De ser inte visionen och känner sig inte som en del av den. Det är mycket vanligt att det blir ett stort GAP just här.

Inspireras gärna av WHY, THE GOLDEN CIRCLE, som beskrivs av Simon Sinek på ett strålande sätt och ger dig förståelse för vad som är viktigt för att kunder ska köpa av just dig. Du måste veta ditt varför, WHY, för att kunderna ska vilja köpa av dig.

Hur låter din perfekta säljpitch? Den får ta max 30 sekunder att säga! Den hjälper dig och dem du pratar med att skapa ett intresse.

  1. Intresseväckare – WHY
  2. Något UNIKT
  3. Vad vill du?

Min egen pitch som jag använder är:

  1. Jag vill att alla företag ska vara hållbara och lönsamma med motiverade medarbetare.
  2. Jag har utformat och genomför Sales Bootcamp på Google Digitalakademi och Norrsken House.
  3. Jag vill kompensutveckla fler inom ledarskap och försäljning.

Min erfarenhet är att många ledare och medarbetare inte vet VARFÖR de gör det de gör. De vet att de måste gå till jobbet varje dag för att få lön den 25:e. Men VARFÖR?

Därför är VISION den absolut mest avgörande biten och helt grundläggande för att det ska finnas MOTIVATION i jobb-teamet.

Vill du utveckla din försäljning och ditt ledarskap?
Vi vill hjälpa fler att bli framgångsrika ledare och säljare!

Kontakta oss och berätta dina/era utmaningar så kommer vi med förslag på en lösning.

Framgångshälsningar
Lotta